Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania plików cookies, danych osobowych internautów i użytkowników Serwisów nazywanych dalej Użytkownikami, pozyskanych Usługodawcę w trakcie korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę nazywanych dalej Serwisem lub Serwisami.

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

 1. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu:

  Dane zbierane automatycznie
  • Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Użytkownika, np. adres IP, nazwa dostawcy internetu, adres odwiedzanej strony, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, godzina i data. Informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP Użytkowników) są wykorzystywane przez Usługodawcę szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
  • Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") - Serwis używa plików "cookies" w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. Gdzie znajdują się pliki "cookies"? - Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera Użytkownika. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Usługodawcy. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików "cookies" lub je usunąć. Wyłączenie akceptacji plików cookies lub ich usunięcie w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Usług Serwisu.
  • Statystyki serwisu "Google Analytics" - Serwis Usługodawcy gromadzi anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w serwisach za pośrednictwem usługi "Google Analytics". Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics" znajdują się na stronie:http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

  Dane zbierane podczas rejestracji i użytkowania Serwisu
  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Usługodawca przetwarza dane Użytkownika na indywidualne żądanie Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania Serwisu przez Usługodawcę i realizacji Usług. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje Dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie i dalszego użytkowania Serwisu:
  • imię, pseudonim lub inna nazwa
  • adres e-mail
  • płeć
  • nazwa użytkownika/login
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i użytkowania Serwisu przez Użytkownika.

  Ponadto, Usługodawca może zbierać i przetwarzać od Użytkownika inne Dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie i dalszego użytkowania Serwisu, które Użytkownik dobrowolnie przekazuje Usługodawcy. Powyższe Dane Użytkownika podane podczas rejestracji w Serwisie i dalszego użytkowania Serwisu są publikowane w Serwisie i będą dostępne dla innych Użytkowników posiadających Konto w Serwisie lub dla wyszukiwarek internetowych lub wszystkich internautów poprzez globalną sieć Internet - w zależności od indywidualnych ustawień prywatności Użytkownika.

  Usługodawca może zbierać od Użytkownika Dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie i dalszego użytkowania Serwisu dla należytego rozliczenia Usług, obsługi reklamacji.

  Zachowanie prywatności w Serwisie
  • Ustawienia poziomu prywatności w profilu Użytkownika umożliwiają udostępnianie wybranych danych osobowych: wszystkim internautom (w tym wyszukiwarkom), wszystkim zarejestrowanym, tylko znajomym lub w części ustawień tylko Użytkownikowi. Plik pomocy: http://astrohobby.pl/pomoc
  • Rejestracja w Serwisie oznacza przyłączenie do społeczności, a co za tym idzie pewien minimalny stopień identyfikacji np. Imię, pseudonim czy nazwa użytkownika. Użytkownik, który chce zachować jak największą prywatność nie powinien używać w nazwie użytkownika (loginie) danych umożliwiających jego identyfikację np. "imienia i nazwiska".
 2. Dokumenty (w tym oryginały) zawierające dane osobowe, potwierdzające tożsamość Użytkownika po ich zbadaniu zostaną bezpowrotnie zniszczone/usunięte.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu z Usługodawcą - podczas kontaktu Użytkownika z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp., Użytkownik przekazuje Usługodawcy dobrowolnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu, nr. Faksu oraz inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 4. Dane Użytkownik podane w trakcie Rejestracji oraz dodawane lub mieniane w trakcie późniejszego użytkowania Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Użytkownik może korzystać z opcji w ramach swojego Konta (Profilu) Użytkownika Serwisu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat swoich danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych.
 7. Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych poprzez usunięcie swojego Konta (Profilu) Użytkownika w Serwisie.
 8. Podane przez Użytkownika informacje i dane oraz dane zbierane automatycznie mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Cel przetwarzania Danych Osobowych
  Dane Użytkownika podane w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w następujących celach:
  • świadczenia Usług w ramach Serwisu,
  • reklamy i promocji produktów oraz usług (pod warunkiem wyrażenia zgody),
  • przesyłania informacji handlowych (pod warunkiem wyrażenia zgody),
  • należytego rozliczenia Usług Płatnych Serwisu, z których korzysta Użytkownik,
  • obsługi zgłoszeń nadużyć wysłanych jako Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnych danych,
  • obsługi reklamacji zgłaszanych przez Użytkownika i Osoby Trzecie,
  • kontaktu z Usługodawcą i udzielania odpowiedzi na wiadomości przesyłane do Usługodawcy przez Użytkownika i Osoby Trzecie,
  • obsługi technicznej, w szczególności przesyłania komunikatów technicznych dotyczących funkcjonalności Serwisu,
  • prowadzenia badań marketingowych dotyczących Użytkowników (Użytkowników Serwisu) i statystyk Serwisu.
 10. Środki techniczne i obowiązki Użytkownika
  • Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
  • Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Uwaga: Usługodawca nie będzie zwracał się do Państwa o podanie hasła, z wyjątkiem podania go w trakcie logowania na Witrynie.
 11. Łącza do innych witryn internetowych - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach Serwisu lub w reklamach na stronach Serwisu w których znajdują się łącza i adresy internetowe innych stron internetowych.

Polityka Serwisu dotycząca plików "cookies"

W jakim celu używane są pliki "cookies"


Serwis używa plików "cookies" w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Usługodawcy.


Jakich plików "cookies" używa serwis?


W serwisie używane są dwa rodzaje plików "cookies", tymczasowe i stałe:

 • tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • stałe pliki "cookies", które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Do kogo należą pliki "cookies" używane w serwisie?

   • własne pliki "cookies" serwisu, umieszczone przez wydawcę serwisu. Korzystając ze stron Serwisu możesz otrzymywać pliki "cookies" konieczne do działania stron i świadczenia usług, poprawiające wydajność, poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo:
    • PHPSESSID oraz mode zawierające do 32 znaków alfa-numerycznych – pliki cookie sesyjne, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.
    • activeProfile - plik cookie sesyjny, który tworzony jest w czasie aktywnego zalogowania użytkownika Serwisu. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.
    • info_cookie - plik cookie, które zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
    • currentURI - plik cookie, które zapisuje adres www przejścia z poprzedniej strony www.
   • zewnętrzne pliki "cookies", umieszczonych przez podmioty trzecie. Korzystając ze stron Serwisu możesz otrzymywać zewnętrzne pliki "cookies", umieszczone przez podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Serwisu kampanie reklamowe:
    • __utma - plik cookie zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika. Ważność: 2 lata od ustawienia/aktualizacji.
    • __utmb - plik cookie odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny. Ważność: 30 minut od ustawienia/aktualizacji.
    • __utmc - plik cookie współpracujący z __utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin. Ważność: do zamknięcia okna przeglądarki.
    • __utmt, _ga, _gat - plik cookie identyfikujący informacje o nowych sesjach. Ważność: 10 minut.
    • __utmz - plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Ważność: 6 miesięcy od ustawienia/aktualizacji.
    • __utmv - plik cookie używany do gromadzenia niestandardowych zmiennych na poziomie użytkownika serwisu. Tworzony, gdy serwis korzysta z metody setCustomVar. Wcześniej było wykorzystywane przy przestarzałej metodzie setVar. Aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. Ważność: 2 lata od ustawienia/aktualizacji.
    • __utmli, PREF, NID, HSID, APISID, SID - pliki cookies używane przez Google reCAPTCHA do ochrony antyspamowej i weryfikacji podczas logowania i rejestracji (są one niezbędne dla prawidłowego działania serwisu). Ważność: do zamknięcia okna przeglądarki.
    • reg_fb_ref, reg_fb_gate - pliki cookies używane do logowania i rejestracji w Serwisie za pomocą konta facebook. Ważność: do zamknięcia okna przeglądarki.

Blokowanie i usuwanie plików "cookies"


Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może sprzeciwić się umieszczaniu plików "cookies" na swoim urządzeniu. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików "cookies" w przeglądarce internetowej lub informować użytkownika o każdorazowym przesłaniu pliku "cookies" do urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie akceptacji plików cookies na urządzeniu końcowym (w przeglądarce internetowej) przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Usług Serwisu.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce i urządzeniach mobilnych?